Dukes Of Limburg

Dukes Of Limburg Basset Hound

Basset Hound

Basset Hound

Chiots nés le 10/05/2014

Les chiots

CHIOT
CHIOT CHIOT

CHIOT

Chiots n° chiens-de-france 697410

Prix
850 €

Mâle vendu

Mâle bicolore - Bicolor male
CHIOT
CHIOT CHIOT CHIOT

CHIOT

Chiots n° chiens-de-france 697413

Prix
850 €

Femelle vendue

Femelle Bicolore - Bicolor female
CHIOT
CHIOT CHIOT CHIOT CHIOT

CHIOT

Chiots n° chiens-de-france 697416

Prix
850 €

Femelle vendue

Femelle bicolore - Bicolor female
CHIOT
CHIOT CHIOT CHIOT CHIOT

CHIOT

Chiots n° chiens-de-france 697412

Prix
850 €

Femelle vendue

Femelle tricolore - Tricolor female
CHIOT
CHIOT CHIOT CHIOT

CHIOT

Chiots n° chiens-de-france 697414

Prix
850 €

Femelle vendue

Femelle tricolore- Tricolor female
CHIOT
CHIOT CHIOT

CHIOT

Chiots n° chiens-de-france 697415

Prix
850 €

Femelle resté à l'elevage

Femelle bicolor - bicolor female

Informations sur la portée

chiot Basset Hound Dukes Of Limburg

Les parents